درب اتوماتیک گردمی توان گفت تنها تفاوت درب اتوماتیک گرد با نوع درب اتوماتیک کشویی منحنی شکل بودن آن است. پیشنهاد شرکت آسیا در پویش برای هرچه زیبا تر شدن پروژه شما این است که بهتر است این مدل در ساختمان هایی که معماری منحنی را دارا هستند استفاده شود با این کار شما به شیک بودن ساختمان خود کمک کرده اید, این موضوع کرتبط است با خاص بودن درب اتوماتیک گرد چرا که ما به درخواست شما می توانیم اشکال مورد نظر شما را به زیبایی پیاده سازی کنیم.