درب اتوماتیک کشویی تلسکوپی

 

درب اتوماتیک کشویی تلسکوپی یکی از انواع درب اتوماتیک چهار قسمتی می باشد که عموما در ساختمان هایی که ورودی معمولی دارند نصب می شوند و باز شدن در بصورت درب اتوماتیک کشویی می باشد. پیشنهاد شرکت آسیا در پویش برای استفاده از این درب اتوماتیک این است که ترجیحا در مکان هایی استفاده کنید که عرض باز شوی در آنجا نیاز بیشتری دارد. چرا که در این نوع درب اتوماتیک سرعت قسمت دوم نصف لنگه اول است و پرکاربردترین آن ها درب اتوماتیک تلسکوپی چهار قسمتی می باشد.

کارکرد های جانبی:

  • هوابند: به کمک دو درب اتوماتیک با قابلیت کنترل دسترسی انجام می شود
  • به راحتی با سیستم ساختمان ترکیب می شود
  • توسط یک کلید سریع و راحت قفل می شود و دیگر باز نمی شود
  • به همراه یک کلید که دارای سیستم تصویری است کنترل می شود