درب اتوماتیک محافظ عابر بانک

 

درب اتوماتیک محافظ عابر بانک سیستم به روز دنیا می باشد که برای حفظ امنیت مشترکین بانک ها و همچنین عابر بانک ها یا دستگاه های A.T M به کاربرده می شود. این نوع از درب اتوماتیک امنیتی برای عابر بانک ها قابلیت های ویژه ای مانند سیستم کارت خوان برای خروج و ورود ایمن افراد است. و همچنین از جمله قابلیت هایی که می توان به آن افزود

  1. جای گذاری کلید برای خروج اضطراری
  2. نصب شیشه زد گلوله می باشد.

چنین قابلیت هایی باعث شده که درب اتوماتیک محافظ عابر بانک جزو یکی از  سیستم های محافظتی و امنیتی شناخته شود و دیگر تنها جنبه زینتی ندارد.