درب اتوماتیک لولایی توکار

 

درب اتوماتیک لولایی توکار کاربرد های زیادی دارد.

درب اتوماتیک همان گونه که در مقاله یدرب اتوماتیک لولایی روکار گفته شد, نصبی آسان و رفاه و ایمنی زیادی به همراه دارند.

نصب درب اتوماتیک لولایی توکار بدین صورت است که تمامی سیستم و قابلیت های خودکارسازی درب اتوماتیک روی زمین یا سقف با طراحی زیبا پنهان خواهد شد. بنابراین برای مکان هایی که زیبایی در آنجا شرط اول است بسیار مناسب است.

قابلیت هایی مانند:

  • درب اتوماتیک ضد حریق و ضد دود
  • درب اتوماتیک هوابند
  • ضد آلودگی صوتی و هوایی
  • درب ضد پرتو و اشعه

جایگاه نصب درب اتوماتیک لولایی توکار

اگر یک طرفه باشد:

  • اتصال سقف
  • اتصال زمین
  • اتصال به سقف زیرزمین و بدون اتصال

اگر دو طرفه باشد:

  • اتصال سقف
  • اتصال زمین
  • اتصال به سقف زیرزمین و بدون اتصال