درب اتوماتیک ریلی در انواع پارکینگی و شیشه ای طراحی و تولید و عرضه می شوند. در نوع پارکینگی ای درب اتوماتیک چند مدل قابل نصب خواهد بود.برای نمونه یکی از درب های درب اتوماتیک ریلی که قایل نصب در ورودی درب پارکینگ است درب اتوماتیک ریلی Gator می باشد.

ویژگی موتور این درب اتوماتیک بدین شرح است:

* برق مصرفی ۲۴ ولت

* نیروی جابجایی درب با طول ۶ متر

* نیروی جابجایی ۶۰۰ کیلو