default

سنسور گرمایی درب اتوماتیک

راهنمای کامل انواع درب اتوماتیک ، درب اتوماتیک شیشه ای ، درب پارکینگ ، کرکره برقی و... به همراه راهنمای جامع حدیدترین محصولات

سنسور مادون قرمز در درب اتوماتیک

مادون قرمز در درب اتوماتیک

نحوه کارکرد سنسور مادون قرمز در درب اتوماتیک سنسور مادون قرمز در درب اتوماتیک را میتوان با انجام یک سری تنظیمات ساده به سیستمی تبدبل کرد که با تصویر برداری از نحوه حرکت ها به سمت درب اتوماتیک مورد نظر این حرکات ایجاد شده را با تداعی عکس العمل مناسب به خاطر سپرده و در…