مارس 4, 2017

سنسور درب اتوماتیک

انواع سنسور درب اتوماتیک و کاربرد آنها در سیستم درب اتوماتیک در حال حاضر سه نوع سنسور درب اتوماتیک در بازار مورد استفاده قرار می گیرند […]
مارس 4, 2017

درایو درب اتوماتیک لولایی

عملکرد و کاربرد درایو درب اتوماتیک لولایی همانند درب اتوماتیک گردان طرح و تولید درایو درب اتوماتیک لولایی تورمکس نیز در کشور سوئیس انجام می شود, البته, […]
مارس 4, 2017

درایو درب اتوماتیک گردان

 کاربرد و چگونگی کارکرد درایو درب اتوماتیک گردان کشور سوئیس صنعت طراحی و تولید و توسعه درایو درب اتوماتیک گردان تورمکس را در اختیار دارد .قابل […]