سپتامبر 23, 2017

درب اتوماتیک کشویی و درب کشویی – تفاوت آن ها

درب کشویی یک نوع درب است که به صورت افقی با کشیدن، معمولا به موازات دیوار باز می شود. درب های کشویی را می توان در […]
آوریل 4, 2017

درب اتوماتیک برای مکان های دولتی

درب اتوماتیک برای مکان های دولتی : مکان های دولتی همواره از مکان های پر رفت و آمد و شلوغ محسوب می شود که نیاز به […]
آوریل 3, 2017

درب اتوماتیک ورودی و گردان

درب اتوماتیک ورودی و گردان : درب اتوماتیک ورودی و گردان درب اتوماتیک کشویی : استفاده از این نوع درب ها یک راه کارآمد برای مکان هایی که جریان […]
مارس 16, 2017

نماد های درب اتوماتیک

نماد های درب اتوماتیک سنسوری   پیکربندی نماد های درب اتوماتیک (نماد های درب اتوماتیک سنسوری) درب کشویی یک لت (یک طرفه) درب اتوماتیک کشویی O […]
مارس 12, 2017

درب اتوماتیک اسلایدینگ

درب اتوماتیک اسلایدینگ امروزه درب های اتوماتیک برای داشتن یک زندگی تکنولوژیکی نقشی خیلی مهم را در رفع نیاز و فراهم سازی امنیت و آسایش مشتری […]
مارس 4, 2017

درایو درب اتوماتیک کشویی

چگونگی کاربرد درایو درب اتوماتیک کشویی در ناحیه پشت هر درب اتوماتیک کشویی یک درایو طرح ریزی و پیاده شده است. این قطعه نیز در کشور […]