مارس 4, 2017

درایو درب اتوماتیک لولایی

عملکرد و کاربرد درایو درب اتوماتیک لولایی همانند درب اتوماتیک گردان طرح و تولید درایو درب اتوماتیک لولایی تورمکس نیز در کشور سوئیس انجام می شود, البته, […]
مارس 4, 2017

درایو درب اتوماتیک کشویی

چگونگی کاربرد درایو درب اتوماتیک کشویی در ناحیه پشت هر درب اتوماتیک کشویی یک درایو طرح ریزی و پیاده شده است. این قطعه نیز در کشور […]