default

تاریخچه درب اتوماتیک در ایران

راهنمای کامل انواع درب اتوماتیک ، درب اتوماتیک شیشه ای ، درب پارکینگ ، کرکره برقی و... به همراه راهنمای جامع حدیدترین محصولات

تاریخچه درب اتوماتیک در ایران

درب اتوماتیک در ایران

چگونگی ورود و پیدایش درب اتوماتیک به داخل ایران و تحولات ایجاد شده در درب اتوماتیک در ایران با مرور زمان: با پیدایش درب اتوماتیک در ایران و در سال های ابتدایی ورود درب اتوماتیک به ایران، این درب ها به صورت عمومی و به شیوه صنعتی طرح ریزی و اجرا و ارائه می شدند.…