درب اتوماتیک مثلثی

 

ظاهر این مدل از درب اتوماتیک باعث شده تا بیشتر متقاضیان درب اتوماتیک مثلثی برای نصب درب ورودی ساختمان هایی که دارای چشم انداز متفاوتی هستند استفاده کنند. درب اتوماتیک مثلثی کاربردی مانند درب کشویی دارند اما از لحاظ ساختاری در فریم در اختلاف شکل دارند